1. szkolenia przygotowujące do założenia własnej działalności gospodarczej – 152 godz.,
2. doradztwo z zakresu pisania biznesplanu,
3. bezzwrotną dotację w wysokości do 20 000 zł,
4. wsparcie pomostowe finansowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności,
5. wsparcie pomostowe doradcze świadczone wg potrzeb w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności.

Zatem, jeśli jesteś:
- osobą bezrobotną lub bierną zawodowo od 30 roku życia, znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osobą starszą po 50 roku życia, kobietą, osobą niepełnosprawną, osobą długotrwale bezrobotną czy też osobą o niskich kwalifikacjach,
- zamieszkujesz na terenie powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, lubańskiego,
- oraz 12 miesięcy wstecz nie prowadziłeś,-łaś działalności gospodarczej

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE NASZ PROJEKT!

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod nr telefonu: 74 848 01 00
lub w biurze projektu: ul. Ludowa 1 c, 58-304 Wałbrzych

Własny biznes nie jest dla wybranych (PLAKAT)