sobota, 04 grudzień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Aktualności - Dla Przedsiębiorcy

Forum Aktywności Lokalnej wraz z Fundacją Razem, Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzych, Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz Stowarzyszeniem Excalibur zapraszają do udziału w projekcie pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych”, w ramach którego oferujemy:
Czytaj więcej: Ponad 26 000 zł na założenie i funkcjonowanie własnej firmy!
Zaproszenie LGD Partnerstwo KaczawskieSzkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą terenu Gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów,Paszowice, Ruja i Wądroże Wielkie odbędzie się w wtorek 27 września 2016 r. o godz. 10.00 w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mściwojów.

Czytaj więcej: Szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą
Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” podpisał umowę nr 00001-6933-UM0110004/15 o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
wraz z harmonogramem naborów wniosków  na kwotę:


- 2 500 000 euro  na wsparcie realizacji  LSR tj. 10 mln zł
- 50 000 euro na projekty współpracy tj.200 tys. zł
- 562 500 euro na funkcjonowanie LGD i realizację planu komunikacyjnego, w tym aktywizację mieszkańców - tj.  2,25 mln zł 

W II półroczu ogłoszone będą konkursy dla :

1. Podejmowanie działalności gospodarczej/250 000 euro -konkurs
2. Rozwój działalności gospodarczej /1 000 000 euro - konkurs
POST-JEREMIE – są to środki pochodzące z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, zwróconych i pozostałych po wykonaniu umowy i przekazanych przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Konkursu – Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. we Wrocławiu

POST–JEREMIE to środki publiczne, przeznaczone na pożyczki udzielane na warunkach rynkowych na rzecz Przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska

W ramach tego projektu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców kwotę 16 mln zł.
W miesiącu wrześniu odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców z przedstawicielami Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. O szczegółach  poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Więcej informacji tutaj.
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie