I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości rolnej o powierzchni 1,08 ha położonej w obrębie geodezyjnym Chroślice oznaczonej jako działka nr 63

Treść ogłoszenia