o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, o numerze geodezyjnym 612/2 , o powierzchni 0,1232 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Męcinka wchodzącej w skład zasobu gminy Męcinka

Treść ogłoszenia