w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Męcinka

Zarządzenie nr 48