Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Górze - zaprasza do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych, realizowanych w ramach zadania publicznego powierzonego Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą w Górze

punkt