ws. zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka

Pełna treść zarządzenia