na zbycie nieruchomości zabudowanej, o numerze geodezyjnym 612/1 o pow. 0,1233ha w Męcince

Treść ogłoszenia