w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka i ogłoszenia wykazu

Pełna treść