w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udziałem w gruncie

Treść zarządzenia
Wykaz