w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia