Wójt Gminy Męcinka
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek gruntowych wchodzące w skład zasobu gruntów Gminy Męcinka , położone w obrębie wsi Słup

Pobierz treść ogłoszenia (format PDF)