Wójt Gminy Męcinka
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,1079 ha, oznaczonej jako działka o nr 800/4 położona w obrębie wsi Piotrowice

Pobierz treść ogłoszenia (format PDF)