WÓJT GMINY MĘCINKA

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka na tablicy ogłoszeń na piętrze oraz na stronie internetowej w dniu 2 sierpnia 2013r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych o nr geod. 136/4, 136/5, 136/9, 136/12, 136/13, położone w obrębie wsi Słup, które zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz wykaz nieruchomości gruntowych o nr geod. 136/4, 136/5, 136/9, 136/12, 136/13, położone w obrębie wsi Słup, które zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (format PDF)