WÓJT GMINY MĘCINKA

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka na tablicy ogłoszeń na piętrze oraz na stronie internetowej w dniu 12 czerwca 2013r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych (cel rolny) przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16/2013 Wójta Gminy Męcinka z dnia 7 czerwca 2013r.


Wykaz do dzierżawy w formie bezprzetargowej (pdf)