WÓJT GMINY MĘCINKA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,4471 ha, oznaczonej jako działka o nr geodezyjnym 238 położona w obrębie wsi Pomocne

Pobierz treść ogłoszenia (format PDF)