WÓJT GMINY MĘCINKA 

zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004r. ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze późn. zm.) informuje, że:

Ogłoszony na dzień 18 kwietnia 2013r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (były ośrodek zdrowia) o numerze geodezyjnym 238 o pow. 0,4471 ha, położonej w obrębie wsi Pomocne dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Jaworze prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1J/00012185/1 zakończył się wynikiem negatywnym.

Pobierz treść ogłoszenia (format PDF)