W miesiącach- lipcu i sierpniu we wszystkich placówkach bibliotecznych naszej gminy, odbyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Były to głównie zajęcia plastyczne wykonywane różnymi technikami, gry i zabawy, czytanie i oglądanie bajek, nauka pieczenia ciasta.