Inwestycja o wartości 6,5 mln zł obejmować będzie budowę czterech obiektów świetlic. Gmina Męcinka na ten cel pozyskała dotację z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4,5 mln zł. Dziękujemy Pani Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek za wspieranie rozwoju Gminy Męcinka.

Będą to miejsca spotkań społeczności lokalnej takich jak np. zebrania sołeckie, Mikołajki, Andrzejki, Święto Kobiet, Opłatek czy Zabawa Sylwestrowa. Z nowoczesnych obiektów będą mogli również korzystać Mieszkańcy podczas organizacji rodzinnych uroczystości takich jak komunie, chrzciny, urodziny czy stypy. Bardzo istotne jest to, że nowe budynki będą energooszczędne, co przełoży się na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów komunalnych w Gminie.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu publicznym jest firma EL-SOL INSTALACJE Robert Szlachcikowski.

miniatura