sobota, 29 styczeń 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Jeszcze w tym roku rozpocznie się największa w historii Gminy Męcinka inwestycja, która polegać będzie na przebudowie drogi w Męcince i Nowej Męcince.
Powstanie nowy asfalt, chodniki, wyniesione przejścia dla pieszych, dodatkowe oświetlenie uliczne, a także wyświetlacz pomiaru prędkości w Nowej Męcince. Wymieniona zostanie również sieć wodociągowa, która obecnie sprawia wiele problemów.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski podpisał umowę✍ z wyłonionym w przetargu wykonawcą Mateuszem Chamskim Przedsiębiorstwo Transportowo- Budowlane. Gmina Męcinka na inwestycję pozyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 7,3 miliona złotych.

"Z uwagi na dużą skalę robót, aby przebiegły one w jak najmniej uciążliwy sposób dla naszej społeczności odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, o którym poinformuję w najbliższych dniach " - dodaje wójt.

miniatura

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie