Prace porządkowe na terenie miejscowości Sichów polegały na usunięciu z drogi powiatowej zalegającego po zimie piasku oraz ziemi. Wyczyszczony został również chodnik.
Akcję społeczną koordynował radny Waldemar Talar oraz sołtys Paweł Skorupski. Zaangażowani w prace rada sołecka i mieszkańcy wykorzystali do tego celu prywatny sprzęt rolniczy. "Wyzbieraliśmy prawie dwie przyczepy zalegającej ziemi i piasku, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także psuły estetykę naszej wsi" - podkreślił radny W. Talar.

"Pragnę bardzo serdecznie podziękować radnemu, sołtysowi, radzie sołeckiej oraz mieszkańcom zaangażowanym w prace za zorganizowanie i zrealizowanie tej ważnej akcji społecznej. Na rzecz mieszkańców "Małej Ojczyzny" poświęciliście swój czas, siły i wykazaliście ogromne zaangażowanie" - Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka