piątek, 21 luty 2020 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka

W dniu 12 sierpnia br. odbyła się nadzwyczajna XI sesja Rady Gminy Męcinka. W obradach udział wzięło 12 radnych, kierownictwo Urzędu Gminy Męcinka oraz sołtysi.

Radni podjęli uchwały w sprawie:
1) zmiany w budżecie gminy Męcinka na 2019 rok,
2) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Męcinka o nr 184/4,
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Męcinka.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

logo

Fundusze Europejskie

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie