Zaczynamy dużą inwestycję drogową w Męcince i Nowej Męcince.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych odbędzie się spotkanie z mieszkańcami podczas którego poinformujemy o dokładnym zakresie prac, chwilowych utrudnieniach oraz zmianie organizacji ruchu drogowego na czas inwestycji - informuje wójt.

miniatura