Konieczność zamontowania nowych lamp ulicznych, wymiany przystanków przy parku i skrzyżowaniu przy drodze wojewódzkiej, w tym również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym były tematami spotkania Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego z nową sołtys Piotrowic Malwiną Podchorodecką.

Omówiono także sprawy związane z organizacją imprez społecznych. Praca mieszkańców przy porządkowaniu terenu publicznego przy zabytkowym cmentarzu zostanie przez Gminę Męcinka wsparta w formie sfinansowania wykonania zmiałowania gałęzi przez specjalistyczny sprzęt. "W najbliższych dniach odbędzie się również wizja w terenie przebudowywanej drogi powiatowej, która na nasz wniosek realizowana jest przez Powiat Jaworski" - informuje wójt.

zdjęcie ze spotkania