środa, 27 maj 2020 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy

miniaturaW dniu 22 maja br. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Męcinka.
Pierwsze posiedzenie Rady Gminy w dobie pandemii odbyło się w warunkach i z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.

Radni podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Męcinka, nadania statutu sołectwu Piotrowice-Osiedle, wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Męcinka, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Męcinka na lata 2013-2032, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Męcinka, uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębu geodezyjnego Chełmiec – ETAP I, uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębu geodezyjnego Kondratów – ETAP I, uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębu geodezyjnego Myślinów – ETAP I, uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębu geodezyjnego Stanisławów, przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, zmiany budżetu Gminy Męcinka na 2020 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2020-2025.

Podczas sesji Wójt Gminy Męcinka złożył informację o pracy w okresie od ostatniej sesji, a także przedstawione zostało sprawozdanie z działalności bibliotek na terenie gminy Męcinka za 2019 rok.

info preznetacja

Informacja z działalności Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego za okres od 28.02.2020 do 22.05.2020 (format PDF)

Telefon do Wójta

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODO

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o konsultacjach spolecznych Sudety 2030

Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

logo

Fundusze Europejskie

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie