Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu - Park Krajobrazowy "Chełmy" w Myśliborzu i Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach zapraszają do udziału

w XIII edycji Konkursu Fotograficznego CHEŁMY W OBIEKTYWIE

Regulamin

1. Tematyka nadsyłanych fotografii:             

Pierwszą kategorię stanowić będą walory turystyczno-krajobrazowe Parku Krajobrazowego "Chełmy", w szczególności piękno przyrody ożywionej ( fauna i flora ), zabytki kultury materialnej oraz życie codzienne mieszkańców.                                                                                                                                                                              Drugą kategorię stanowić będą zagrożenia i przejawy dewastacji krajobrazu.

2. Wszystkie prace muszą być wykonane na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy".

3. W konkursie może wziąć udział każdy zajmujący się fotografią.

4. Prace będą oceniane w dwuch kategoriach wiekowych: junior ( do 18 lat) oraz senior ( powyżej 18 roku życia)

5. Uczestnik może przesłać zdjęcia kolorowe i czarno-białe o minimalnym formacie 15x21 w ilości maksymalnie do 10 sztuk, pojedynczo lub w zestawie.

6. Do każdej pracy należy dołączyć następujące dane : imię i nazwisko, adres, nr telefonu, tytuł lub opis zdjęcia, miejsce wykonania.

7. Prace należy nadesłać w sztywnym opakowaniu na adres: GMINNY OŚREDEK KULTURY,                             59-411 PASZOWICE NR 142           

Informacje o konkursie udzielane są pod nr tel. 076 870 11 13 oraz na stronie www.gok.paszowice.pl

8. Prace oceni i zakwalifikuje do nagród i ekspozycji Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

9. Prace nagrodzone stają się własnością Organizatorów.

10. Termin Konkursu:                                                                                                                                                              Ostateczny termin przyjmowania prac 16 listopada 2007r.                                                                                                  

Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy - 12 grudnia 2007r. Centrum Edukacji Ekologicznej i krajoznawstwa w Myśliborzu. Wystawa eksponowana będzie do 1 marca 2008, a następnie w muzeach i salach wystawowych naszego regionu.  

11. O wynikach konkursu organizatorzy poinformują uczestników listownie.  

12. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzone prace będą publikowane w wydawnictwach Parku Krajobrazowego "Chełmy".

13. Ostateczna interpretacja warunków zawartych w regulaminie należy do Organizatorów.